Selasa, 31 Ogos 2010

~Perut punca segala penyakit ~Assalamualaikum wbt dan Salam Sejahtera,

Anda kerap diserang sakit perut tanpa sebab? Atau anda sering berasa tidak selesa di bahagian perut? Awas! Ia mungkin pentanda awal kepada penyakit lain yang merbahaya kepada anda. Seperti mana Sabda Rasulullah s. a. w, maksudnya: "Perut manusia itu tempat segala penyakit, manakala pencegahan itu pokok dari segala pengubatan." (Riwayat ad-Dailami)

Al-Ma'idah dalam bahasa Arabnya bermaksud perut (ventrikulus) dan dalam bahasa Inggerisnya disebut stomach. Merupakan salah satu dari organ-organ pencernaan. Perut juga merupakan salah satu dari tempat atau sarang penyakit.

6 punca penyebab penyakit dari perut:-

1. Cara pemakanan seharian yang tidak sistematik.

2. Terlalu berlebihan semasa makan.

3. Tidak berwaspada dengan makanan dan minuman yang dihinggapi serangga.


Sabda Rasululluh s. a. w, maksudnya: "Jika ada seekor lalat jatuh ke dalam tempat minuman yang akan kamu minum, maka celuplah keseluruhan tubuh lalat tersebut ke dalam minumanmu tadi kemudian angkatlah (buanglah) lalat tersebut. Kerana sesungguhnya pada salah satu sayapnya mengandung ubat dan pada sayap yang lainnya mengandung penyakit." (Riwayat Abu Hurairah)

4. Tidak cermat semasa meneliti isi kandungannya.

5. Kurang kesedaran dalam menjaga kebersihan diri.


Sabda Rasulullah s. a. w, maksudnya: "Bersiwaklah (menggosok gigilah) kamu semua, sebab bersiwaak (menggosok gigi) itu adalah membersihkan mulut dan Allah redha kepadanya. Setiap kali Jibril datang kepadaku, ia selalu berpesan untuk bersiwak
(menggosok gigi)." (Riwayat Ibnu Majah)
6. Kebiasaan memakan ubat tanpa nasihat doktor.

Oleh itu jagalah cara pemakanan anda, dapatlah anda menghindari dari segala penyakit yang berbentuk kronik ataupun sebaliknya. Amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s. a. w iaitu berpuasa merupakan sebaik-baik pencegahan dan pengubatan.

Sabda Rasulullah s. a. w, maksudnya: "Berpuasalah kamu, nescaya kamu menjadi sihat." (Riwayat Abu Hurairah)
~Nasihat Rasulullah SAW Dikala Menyambut Ramadhan~"Muliakanlah orang-orang tuamu, sayangilah yang muda, sambunglah tali persudaraanmu, jaga lidahmu, tahan pandanganmu dari apa yang tidak halal kamu memandangnya, dan pendengaranmu dari apa yang tidak halal kamu mendengarkannya.."
~MUTIARA AL-QUR'AN~ 1 Hari 1 Juz (Juz 21/21 Ramadhan 1431)

Juz 21, 21 Ramadan 1431


344. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, iaitu Kitab (Al-Quran) dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (solat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-‘Ankabuut, 29 : 45)

345. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri". (Al-‘Ankabuut, 29 : 46)

346. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al-Quran) sesuatu Kitab pun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu kitab dengan tangan kananmu; andai kata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang yang mengingkari (mu). (Al-‘Ankabuut, 29 : 48)

347. Sebenarnya, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim. (Al-‘Ankabuut, 29 : 49)

348. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?" Tentu mereka akan menjawab: "Allah", maka betapakah mereka (dapat) dipalingkan (dari jalan yang benar). (Al-‘Ankabuut, 29 : 61)

349. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al-‘Ankabuut, 29 : 62)

350. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. (Al-‘Ankabuut, 29 : 64)

351. Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keredaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. (Al-‘Ankabuut, 29 : 69)

352. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. (Ar-Ruum, 30 : 8)

353. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Ruum, 30 : 21)

354. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, (Ar-Ruum, 30 : 8)

355. Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepada-Nya, kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripada-Nya, tiba-tiba sebahagian daripada mereka mempersekutukan Tuhannya. (Ar-Ruum, 30 : 33)

356. Dan apabila Kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, nescaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah (bahaya) disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa. (Ar-Ruum, 30 : 36)

357. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahawa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan (rezeki itu). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman. (Ar-Ruum, 30 : 37)

358. Telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Ar-Ruum, 30 : 41)

359. Oleh kerana itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus (Islam) sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak (kedatangannya): pada hari itu mereka terpisah-pisah. (Ar-Ruum, 30 : 43)

360. Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. (Luqman, 31 : 6)

361. Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). (Luqman, 31 : 17)

362. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (kerana sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. (Luqman, 31 : 18&19)

363. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kukuh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan. (Luqman, 31 : 22)

364. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, nescaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Luqman, 31 : 27)

365. Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebahagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. (Luqman, 31 : 32)

366. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapanya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah. (Luqman, 31 : 33)

367. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Luqman, 31: 34)

368. Dan (alangkah ngerinya), jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka berkata): "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami (ke dunia), kami akan mengerjakan amal soleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin". (As-Sajdah, 32 : 12)

369. Dan kalau Kami menghendaki nescaya Kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk (bagi)nya, akan tetapi telah tetaplah perkataan (ketetapan) daripadaku; "Sesungguhnya akan aku penuhi neraka Jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. (As-Sajdah, 32 : 13)

370. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat (Kami), mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (As-Sajdah, 32 : 15&16)

371. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Ahzab, 33 : 5)

372. Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (Al-Ahzab, 33 : 21)

373. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata: "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita". Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah (janjinya), (Al-Ahzab, 33 : 22&23)

Artikel Oleh: Abu Muaz.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~DOA RAMADHAN~"Ya Allah, berilah aku petunjuk untuk mendapat keredaan Mu. Janganlah engkau biarkan syaitan menguasai diriku. Jadikan syurga tempat tinggal dan berehat bagiku, wahai pelaksana keperluan orang meminta."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Isnin, 30 Ogos 2010

~LAWAK - Steve Jobs VS Bill Gates ~

Agak-agak korang apa yang dipersembangkan oleh billionaire dua orang ni kalau mereka bertemu? heh heh heh..
:) :) :) :)

~Apakah Itu..DAYUS??~

Nabi Muhammad SAW bersabda: Terdapat 3 golongan manusia yang diharamkan oleh Allah untuk mencium bau syurga:

1. Orang yang (mengekalkan) minum arak.

2. Orang yang derhaka pada ibu bapa

3. Orang dayus yang membiarkan isterinya membuat zina, sedangkan dia tahu mengenainya.

Dalam entry kali ni, suka di jelaskan sedikit mengenai point yang ketiga, iaitu lelaki yang dayus! Penjelasan ini adalah berdasarkan satu ceramah daripada ustaz Kazim Elias untuk dikongsikan bersama dengan semua orang.


Jika kita berzina dengan isteri orang, sedangkan suaminya tidak tahu mengenainya, maka dosa si suami tu kita yang tanggung, manakala pahala amalan2 yang kita dah buat bertukar kepada dia. Dengan kata lain, kita ambil dosa dia, manakala pahala kita dia ambil.

Manakala bagi si isteri pula jika berzina dengan lelaki lain, maka seluruh azab manusia dalam kubur dihimpun dan akan kena pada kita dalam kubur kelak.

Definisi dayus menurut ulama’ adalah orang yang tiada menegah akan manusia lain daripada masuk atas isterinya. Makna ‘masuk’ di sini termasuklah nak pegang isteri dia, nak peluk isteri dia, nak berlakon dengan isteri dia dan sebagainya, dia tak kisah.

Dengan kata lain suami pada pelakon adalah dayus dan tidak akan cium bau syurga. Sebab tu bahaya kahwin dengan artis ni…Tapi alangkah baiknya kalau korang boleh kahwin dengan artis kemudian boleh suruh diorang stop berlakon, bernyanyi dan sebagainya..

Jangan biarkan isteri kita bersalaman tak tentu hala. Terutama sekali pada hari raya, kita biarkan saja isteri kita bersalaman dengan pak sedara kita. Tak boleh kerana pak sedara kita halal nikah dengan isteri kita. Kenapa kita biarkan isteri kita buka tudung depan pak sedara kita?

Bagi sesetengah ulama’ lain pula, makna dayus ialah orang yang membeli ia akan jariah, yakni hamba perempuan yang bernyanyi-nyanyi ia bagi segala manusia. Dengan kata lain, mana-mana isteri yang jadi penyanyi dan bernyanyi di khalayak ramai, suaminya adalah dayus. Sama juga dengan kes suami pelakon tadi. Minta maaf pada suami2 artis, anda kena suruh isteri anda berhenti menjadi artis jika hendak cium bau syurga. Melainkan isteri kita menyanyi hanya untuk didengari oleh kaum perempuan saja, termasuklah technician, tukang lampu dan sebagainya yang berada di situ semuanya perempuan. Amacam? Ada harapan nak jadi penyanyi camtu? Berhenti jelah senang..

Sesetengah orang paham, dayus tu maknanya tak mampu tidur dengan isteri. Tu bukan dayus, tu LEMAH namanya. Dayus tu maknanya kita biarkan isteri kita buat jahat dengan laki lain.

Suami wajib temankan isterinya jika si isteri hendak keluar dengan lelaki yang bukan mahram. Ini termasuklah adik angkat, instuctor dan sebagainya.

Bagaimana pula jika si isteri sudah berbuat jahat dengan lelaki lain, dapat tahu pada si suami, tetapi si suami mengampunkan pula isterinya setelah isterinya menyesal dengan perbuatannya..adakah si suami itu dikira sebagai dayus kerana mengampunkan isterinya?? Tidak..itu tak dikira dayus, malah itu yang sebaiknya..si suami kena menasihati isteri supaya tidak mengulanginya..yang dikira dayus adalah suami yang membiarkan sahaja isterinya berbuat jahat walaupun dia tahu..

Jadi korang sudah paham apa itu dayus??

~Kesilapan/Ketidaksempurnaan Dalam Amalan&Ibadat Kita Selama Ini..~

1.Ketika di masjid, amat rajin membuat solat sunat. Tapi kalau kat rumah malas sgt nak buat solat sunat. Sedangkan Rasulullah SAW menganjurkan supaya memperbanyakkan solat sunat di rumah supaya tidak menimbulkan riak.

2.Apabila kita hendak berimamkan seseorang yg sedang bersembahyang, hendaklah kita takbiratul ihram terlebih dahulu, kemudian baru menepuk bahunya..bukannya menepuk bahu dahulu baru takbir…dua2 pun sah berimam, tapi apa bezanya?? Perbezaannya adalah kalau kita menepuk bahu terlebih dahulu sebelum takbir, bermakna perbuatan itu akan dikira sebagai perbuatan di luar solat, dan kita boleh mendapat dosa mengacau orang sembahyang..sebaliknya kalau kita takbir dahulu baru tepuk, perbuatan itu dikira sebagai perbuatan dalam sembahyang dan tak dikira sebagai dosa..

3.Ketika menghadiri majlis pemimpin negara, kita akan berpakaian serba cantik. tapi bila menghadap Allah, kita pakai lebih kurang sahaja…Tak kurang juga ada yang tak berbaju..Siapa yg lebih tinggi kedudukannya?

4.Dalam kes masbuk, apabila kita datang ke masjid terlalu lewat sehingga imam ketika itu sudah tahiyat akhir, tak perlulah kita berkejar utk masuk ke dalam saf jika jaraknya terlalu jauh dan jika rasanya seperti kita tak sempat sampai. Kerana jika tak sempat, kita akan kerugiaan pahala berjemaah secara beramai2..Cukuplah kita mengikut imam walaupun masih jauh dari belakang kerana tak wajib untuk masuk saf.

5.Kalau hadir ke kenduri kahwin, orang kerap ‘salam berisi’ (salam sambil menghulurkan duit), kalau xde duit segan nak pergi kenduri. Tapi bila pergi menziarahi orang mati, tak segan pulak salam tak berisi..padahal sepatutnya pergi menziarahi orang mati lah kena bersedekah. Kalau kenduri kahwin tak perlu sebab tuan rumah mengadakan kenduri bukan untuk menambah pendapatannya.

6.Yang ini khas untuk lelaki..pernah tak waktu khutbah jumaat yg kedua ketika khatib membaca doa & semua orang menadah tangan meng’amin’kan doa, tiba2 ada seorg pakcik sebelah kita buat tak tau je..angkat tangan pun tidak, apatah lagi meng’amin’kan doa tersebut..pastu kita pun cakap macam2 dlm hati..”apa la pakcik ni, harap pakai je jubah, tapi doa pun xnak tadah tangan..bla bla bla..” Cuba kita igt balik..kita angkat tadah tangan masa khutbah tu sebab ustaz suruh ke, atau sebab kita ikut orang lain?
Sebenarnya pakcik sebelah tu yg paling betul…kenapa?? Sebab doa dalam khutbah kedua jumaat tidak sunat pun di’amin’kan, malah DIKHUATIRI boleh mendatangkan mudarat kepada pahala jumaat kita. Sedangkan menyuruh “diam” pun adalah dilarang, samalah juga apabila kita menyebut “amin” kerana “amin” itu pun perkataan juga..Ini adalah kerana doa di dalam khutbah itu adalah rukun (doa wajib) dimana kita bukan sahaja tidak disunatkan menyebut “amin”, malah tidak sunat pun menadah tangan. Berlainan dengan doa2 biasa (doa sunat) dimana kita disunatkan menadah tangan dan menyebut “amin”. Jadi sepatutnya ketika khatib membaca doa kita cuma duduk diam seperti biasa sahaja, ataupun untuk mengelakkan orang sebelah pikir macam2 pasal kita, angkatlah tangan tapi tak perlu menyebut “amin”. [Ustaz Yazid]

7.Amalan masyarakat melayu iaitu kenduri arwah beberapa mlm yg diadakan oleh keluarga si mati (malam pertama, kedua, ketiga..dan seterusnya) adalah bertentangan dengan apa yang dianjurkan Rasulullah SAW di mana Rasullullah menganjurkan jiran2 memasak makanan untuk keluarga si mati untuk meringankan beban dan kesedihan. Ini tak, keluarga yg ditimpa kesedihan terpaksa pula mengadakan kenduri untuk mereka yang membaca tahlil. Tidakkah mereka yang hadir khuatir kalau2 termakan harta anak yatim yang ditinggalkan simati @ harta yang belum dibahagikan mengikut hukum syarak.

8.Semua orang tau kalau nak menyentuh al-Quran, kita memerlukan wuduk. Lantas terdapat sesetengah pihak yg malas nak ambil wuduk, melapik al-Quran dengan sesuatu supaya boleh membawa kitab suci tersebut dari satu tempat ke tempat yg lain. Bukankah itu mengelat namanya? Sebenarnya kita perlu dalam keadaan berwuduk apabila kita hendak MENYENTUH, MEMBACA & MEMBAWA al-Quran. [Ustazah Rafeah]

9.Bulan Ramadhan adalah bulan untuk mendidik nafsu termasuk nafsu makan yang berlebihan dan berjimat cermat. Tapi kebanyakan orang mempunyai perbelanjaan tahunan tertinggi pada bulan ramadhan.

10.Cara Rasulullah berbuka puasa adalah dengan membaca doa makan dahulu sebelum berbuka, kemudian setelah baginda makan sesuatu, barulah baginda mula membaca doa berbuka puasa. Bukan macam kita, baca doa makan sekali dengan doa berbuka puasa sekaligus sebelum makan. Memang tak salah, tapi alangkah ruginya kita tak ikut cara Rasulullah. [Ustaz Yazid]

11.Seorang isteri berhias sakan kalau nak keluar dari rumah, tapi bila di rumah, masyaAllah…sedangkan seorang wanita dituntut berhias untuk suaminya sahaja, bukan untuk orang awam. Perbuatan inilah yang slalu menyebabkan rumahtangga kurang bahagia.

12.Janganlah membuang buku-buku agama atau buku-buku yang mengandungi nama Allah dan ayat2 suci bersama-sama dengan sampah lain. Ia boleh menyebabkan terbatalnya iman kita. Kitab2 agama jika ingin dibuang, seharusnya dibakar dan dihanyutkan dalam sungai.

13.Kalau menghadiri jamuan rumah orang, segan nak menghabiskan makanan. Sedangkan yang dituntut adalah menghabiskan makanan supaya tuan rumah berasa gembira dan tidak membazir.

14.Ibu bapa risau kalau anak2 gagal exam, maka sanggup dihantar ke tuisyen yang belanjanya agak tinggi. Tapi tak risau kalau anak2 tidak boleh membaca Al-Quran, tidak pulak dihantar ke kelas2 agama. Kalau untuk tuisyen dibayar RM 20.00 untuk 8 kali sebulan, rasa murah tetapi kalau nak dibayar kepada tok guru agama RM15.00 sebulan untuk 20 kali mengaji pun menggeletar tangan. Sepatutnya kita lebih bimbangkan anak2 kita tidak boleh mengaji Al-Quran berbanding tidak lulus exam.

15.Kalau nak cari rezeki, tak kira hujan panas tetap diredah untuk mematuhi peraturan kerja. Tapi untuk ke masjid, tak hujan, tak panas pun tak pergi gak. Tak malu ke amik rezeki Allah tapi malas nak ke rumahNya?

16.Kalau sebelum mengerjakan haji, selalunya orang buat kenduri doa selamat sebelum berangkat, tetapi bila selamat pulang dari Mekah, tak buat kenduri pun.Anjuran berkenduri dalam Islam antaranya kenduri selepas selamat bermusafir bukan untuk bermusafir. Tidakkah terbalik amalan kita @ kita punya niat lain??

Sebenarnya kita perlu lebih mengutamakan agama, bukannya adat… Sebarkanlah entry ini kalau korang rasa berguna....

~10 TIPS Berjaya Dalam Temuduga~

Sebagai peringatan untuk diri saya sendiri dan rakan2 yg bakal menempuh alam pekerjaan atau yang ingin menempuh bidang pekerjaan yang baru...

1. Hadir bersedia
Selidik semua maklumat tentang syarikat berkenaan. Dengan ini, anda akan secara bijaknya menyatakan kesesuaian bakat, kemahiran dan pengalaman anda dapat membantu mereka mencapai matlamat syarikat.

2. Sampai awal
Sampai lebih awal sejam. Jangan biasakan dengan Malaysian Time Zone yang selalu lewat. Jika anda sampai lebih awal, anda akan lebih bertenang dan selesa sebelum menghadapi temuduga. Selain itu, masa yang ada boleh digunakan untuk mengisi borang.

3. Pemakaian yang segak
Ingat bagaimana first impression memainkan peranannya? Tidak kira apa jawatan yang anda mahukan sentiasa berbaju kemeja (lebih baik plain colour), berseluar slack, berkasut dan berstokin. Bagi wanita, cuba elakkan memakai pakaian yang menunjukkan anda seorang yang lembik. Baju kurung sangat tidak digalakkan (kalau dah dapat kerja tu, barulah pakai baju kurung). Sebaiknya, wanita perlu memakai seluar panjang dan kemeja dengan blazer di luar semasa temuduga.

Mengapa pakaian penting. Pakaian melambangkan imej. Syarikat memerlukan imej yang baik dan salah satunya ditonjolkan oleh pekerja mereka. Selain itu, jika anda memakai pakaian yang segak, si penemuduga akan memandang tinggi, kerana anda sangat bersungguh-sungguh dalam menghadapi temuduga dan anda juga akan mendapat lebih keyakinan diri.

4. Jawab soalan dgn tenang
Nervous? Memang sentiasa ada dalam kebanyakan orang. Sesetengah calon sangat gemuruh, menyebabkan jawapan yang diberikan setengah masak. Jawab dengan tenang dan jelas. Tidak ada markah percuma kalau jawab dengan cepat. Dengar soalan dengan baik. Tarik nafas panjang (sambil berfikir), dan jawab dengan tenang. Kebanyakan soalan adalah standard dalam mana-mana temuduga. Dan biasanya soalan permulaan hanyalah ice breaking question (cerita latar belakang, keluarga). Untuk memberi masa anda bertenang.

5. Jangan burukkan bekas bos anda
Pantang besar! Walaupun bos anda memang buruk rupa @ buruk perangai, jangan sekali-kali menceritakan dalam temuduga bagi meraih simpati. Sesetengah penemuduga akan cap anda sebagai troublemaker dan mungkin tidak percaya dengan alasan anda ingin berhenti kerja daripada syarikat tersebut. Ceritakan saja kebolehan, pencapaian @ kejayaan anda dan gunakan sebaik-baiknya.

6. Fokus kpd kehendak syarikat tersebut
Jangan menyatakan sebab anda ingin bekerja dengan syarikat itu kerana pakej gaji lumayan @ faedah yang banyak. Ingat, anda sedang memasarkan diri anda. Sepatutnya anda bercerita tentang apa yang anda boleh beri kepada syarikat dan bukan sebaliknya.

7. Jangan terlalu cepat berbincang pasal duit
Semua orang tentu inginkan gaji yang lebih daripada dahulu. Tetapi biarkan kisah gaji ini di akhir temuduga @ jika mereka mula bertanya tentangnya. Anda perlu meyakinkan mereka bahawa anda seorang yang sangat berkebolehan dan akhirnya berunding tentang gaji akan jadi sangat mudah.

8. Ada sebarang pertanyaan?
Walaupun anda sudah faham semuanya, anda perlulah ‘berlakon’ dengan bertanyakan soalan yang menunjukkan anda sangat berminat dengan syarikat dan jawatan diberikan. Tanyalah tentang arah tuju syarikat, perancangan, cara kerja dan lain-lain.

9. Jangan tunjukkan anda terdesak
Kerja memang susah nak dapat. Tapi simpan sedikit maruah anda. Jangan tunjukkan bahawa anda terlampau terdesak dan boleh menerima apa sahaja. Duduk dengan postur yang baik, berjabat dengan kukuh, senyum dan tunjukkan tahap keyakinan yang luar biasa.

10. Mengikut etika temuduga
Tetapkan eye contact dengan penemuduga, pakai pakaian yg formal.

Tips ini dikreditkan sepenuhnya pada eyein-chenta.blogspot.com

~Total Video Converter 3.70 + Serial Key~E.M. Total Video Converter is a piece of extremely powerful and full-featured converter software that supports almost all video and audio formats. The software is designed to convert video for your mobile video player as 3gp, mp4, PSP, PS3, iPod, iPhone etc and also VCD or DVD player, XBOX360. Total Video Converter converts all video files to 3GP, MP4, PSP, iPod, SWF, FLV, AVCHD, Blu-Ray, DVD, VCD, AVI. Total Video Converter is a complete solution for video conversion which supports reading, playing all kinds of video and audio formats and converting them to the popular video formats. Total Video Converter includes a powerful media conversion engine internally so that you can convert media files with very fast speed.

New Total Video Converter 3.70 let you experience Unparalleled High-Definition movie. It is the best and unique software today with incomparable support for converting and burning video to AVCHD disc which can work on PS3 and Blu-ray player. Meanwhile, it supports for converting and burning video to HD formats like H.264 TS, Mpeg-2 TS, WMV-HD, MKV-HD, DivX-HD, Divx-HD, MOV-HD, FLV-HD and MP4-HD.

Main Features of Total Video Converter:

•Convert all kinds of videos to mobile videos or audios (mp4, 3gp, xvid, divx mpeg4 avi, amr audio) which are used by cell-phone, PDA, PSP, iPod, iPhone, Xbox360, PS3 etc.;
Photos slide show combines multi-photos and musics with more than 300 photos fantasy transition effect;
•High compatibility and high efficiency for Importing RMVB or RM video/audio;
•Convert various videos to MPEG videos compatible with standard DVD/SVCD/VCD;
Burn the converted videos to DVD/SVCD/VCD;
Rip DVD to popular videos of all sorts;
•Extract audio from various of videos and convert which to all kinds of audios (mp3, ac3, ogg, wav, aac);
•RIP CD to audios of all sorts directly;
•Support using with command line;
Combine several video and audio files to one video file;
Demultiplex or extract video and audio;
Multiplex video and audio to one file;
View the list of supported formats here:
http://www.effectmatrix.com/total-video-converter/

Download E.M. Total Video Converter 3.70 (latest) here:

http://www.mediafire.com/?dm0mwzgy?0n

~Selamat Menyambut Hari Kemerdekaan ke-53~MERRDEKAAAA..MERRDEKAAAAAAAA..MERRDEKAAAAAAAAAAAAAAAAA....

~Nasihat Rasulullah SAW Dikala Menyambut Ramadhan~"Celakalah orang yang tidak mendapat ampunan Allah di bulan yang agung ini. Kenanglah dengan rasa lapar dan hausmu, kelaparan dan kehausan di hari kiamat. Bersedekahlah kepada kaum fakir dan miskin"

~...a lIttLe SoMEtHinG AbOut FRIENDS...~

Speacially dedicate to my bestfriends ever... and my frens as well...


Friend: calls your parents by mr. and mrs.
Best friend: calls your parents dad and mom.

Friend: has never seen you cry
Best Friend: has always had the best shoulder to cry on

Friend: never asks for anything to eat or drink
Best friend: opens the fridge and makes herself at home

Friend: asks you to write down your number.
Best friend: they ask you for their number (coz they can't remember it)

Friend: borrows your stuff for a few days then gives it back
Best friend: has a closet full of your stuff

Friend: only knows a few things about you
Best friend: could write a biography on your life

Friend: will leave you behind if that is what the crowd is doing
Best friend: will always go with you

Friend: would delete this letter
Best friend: will send this back to me and all of their online buddies
Friends Forever!

Written with a pen
Sealed with a kiss
If you are my friend,
Please answer this:

Are we friends or are we not?
You told me once, but I forgot. So tell me now and tell me true, So I can say.. I am here for you.
Of all the friends I've ever met, you're the ones I won't forget... And if I die before you do,
I'll go to Heaven and wait for you…

Show your friends how much you care.
Send this to everyone you consider a FRIEND ( copy and paste), including the one who sent it to you. If it comes back to you, then you'll know you have a circle of friends.

Ok, Friend
Send this to.............
1-2 people you are a Bad friend... Booo!
3-5 people you are an OK Friend!
4-6 people you are a Good friend
7-10 people you are an awesome friend!
11-15 people you are a Fantastic friend!
20++ people you are the best of the best!

~MUTIARA AL-QUR-AN~ 1 Hari 1 Juz (Juz 20/20 Ramadhan 1431)

Juz 20, 20 Ramadan 1431


328. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai (ke sana) malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu, lebih-lebih lagi mereka buta daripadanya. (An-Naml, 27 : 66)

329. Dan janganlah kamu berdukacita terhadap mereka, dan janganlah (dadamu) merasa sempit terhadap apa yang mereka tipudayakan". (An-Naml, 27 : 70)

330. Dan kamu sekali-kali tidak dapat memimpin (memalingkan) orang-orang buta dari kesesatan mereka. Kamu tidak dapat menjadikan (seorang pun) mendengar, kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, lalu mereka berserah diri. (An-Naml, 27 : 81)

331. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kukuh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (An-Naml, 27 : 88)

332. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapaku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), kerana sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Al-Qashash, 28 : 26)

333. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (Al-Qashash, 28 : 50)

334. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata: "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil". (Al-Qashash, 28 : 55)

335. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mahu menerima petunjuk. (Al-Qashash, 28 : 56)

336. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan. (Al-Qashash, 28 : 77)

337. Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerosakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. (Al-Qashash, 28 : 83)

338. Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. (Al-‘Ankabuut, 29 : 2&3)

339. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Al-‘Ankabuut, 29 : 6)

340. Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibubapanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku khabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Al-‘Ankabuut, 29 : 8)

341. Dan di antara manusia ada orang yang berkata: "Kami beriman kepada Allah", maka apabila ia disakiti (kerana ia beriman) kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata: "Sesungguhnya kami adalah bersertamu." Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia? (Al-‘Ankabuut, 29 : 10)

342. Dan syaitan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu ia menghalangi mereka dari jalan (Allah), sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. (Al-‘Ankabuut, 29 : 38)

343. Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buatkan untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. (Al-‘Ankabuut, 29 : 43)

Artikel Oleh: Saudara Abu Muaz.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~DOA RAMADHAN~
"Ya Allah, bukakan bagi ku pintu-pintu syurga dan tutupkan bagiku pintu-pintu neraka. Berilah kemampuan kepada ku untuk membaca ayat-ayat suci al-Quran, wahai pemberi ketenangan dalam hati orang beriman."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~MUTIARA AL-QUR'AN~1 Hari 1 Juz (Juz 19/19 Ramadhan 1431)

Juz 19, 19 Ramadan 1431


314. Berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?" Demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami membacakannya secara tartil (teratur dan benar). (Al-Furqaan, 25 : 32)

315. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? (Al-Furqaan, 25 : 43)

316. Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. (Al-Furqaan, 25 : 47)

317. Dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. (Al-Furqaan, 25 : 52)

318. Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. (Al-Furqaan, 25 : 63)

319. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. (Al-Furqaan, 25 : 64)

320. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (Al-Furqaan, 25 : 67)

321. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. (Al-Furqaan, 25 : 72&73)

322. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi (dalam syurga) kerana kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya, mereka kekal di dalamnya. Syurga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. (Al-Furqaan, 25 : 75&76)

323. Dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, (iaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. (Asy-Syu’araa, 26 : 87-89)

324. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, iaitu orang-orang yang beriman. (Asy-Syu’araa, 26 : 214&215)

325. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahawasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah, dan bahawasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan (nya)?, kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal soleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. (Asy-Syu’araa, 26 : 224-227)

326. Dan mereka mengingkarinya kerana kezaliman dan kesombongan (mereka) padahal hati mereka meyakini (kebenaran) nya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. (An-Naml, 27 : 14)

327. Dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. (An-Naml, 27 : 40)

Artikel Oleh: Saudara Abu Muaz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~DOA RAMADHAN~
"Ya Allah, penuhkan bahagian ku dengan keberkatan dan mudahkan bagi ku menuju ke arah kebaikan. Jangan kau jauhkan aku daripada ketenteraman kebaikan, wahai pemberi petunjuk kepada kebenaran."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabtu, 28 Ogos 2010

~Nasihat Rasulullah SAW Dikala Menyambut Ramadhan~"Bermohonlah kepada Allah Rabbmu dengan niat yang tulus dan hati yang suci agar Allah membimbingmu untuk melakukan syiyam dan membaca kitab-Nya."

~ TaHuKAH AnDA..Do YoU KNoW.. ~

Tahukah anda... dengan amalan meminum secawan air teh "O" setiap pagi boleh mengawal berat badan anda. Isyaallah jika anda mengamalkannya, berat badan anda akan berkurangan.

~ LAWAK SARJANA ~“Seorang pelancong Australia nampak kebingungan ketika mencari sebuah restoran makanan barat di Jalan Pasir. Tak lama kemudian seorang budak kecil melintas didepannya dan tanpa fikir panjang dia cuba bertanya pada budak kecil itu dengan bahasa melayu yang kucar kacir.

“Maaf dik.. tumpang tanya.. Apa betul ini jalan Pasir?”

Budak kecil itu mengangguk sambil menjawab… “ha’ah”

Pelancong itu tidak faham perkataan ‘ha’ah’.

Namun kerana budak kecil itu mengangguk. Dia yakin bahawa jawabannya adalah betul.

Masih dalam kebingungan.. melintaslah pula seorang remaja di depannya. Lalu sekali lagi dia bertanya..

“Maaf dik.. tumpang tanya… Apa betul nama jalan ini adalah jalan Pasir?”

Budak remaja itu mengangguk sambil menjawab, “Benar”

Nampaknya pelancong itu tidak juga memahami perkataan ‘benar’.

Namun kerana budak remaja itu mengangguk.. dia yakin yang jawabannya adalah betul.

Masih dalam kebingungan, mel! intaslah pula orang dewasa.. lalu pelancong itu segera bertanya

“Maaf encik.. saya tumpang tanya… Apa betul nama jalan ini Jalan Pasir?”

Orang dewasa itu mengangguk sambil menjawab, “Betul.”

Akhirnya pelancong itu merasa puas.. tapi masih kehairanan.. lalu Untuk menghapus rasa keraguannya.. dia bertanya lagi..

“Saya keliru.. Tadi saya bertanya kepada budak kecil, tapi jawabannya ‘ha’ah’.. lalu saya bertanya kepada seorang remaja muda dan jawabannya ‘benar’. akhirnya saya bertanya kepada encik dan encik menjawab ‘betul’, tapi semuanya mengangguk. Sebenarnya mana yang betul?”

“Oh, itu maksudnya sama aja.. Kalau yang menjawab ‘ha’ah’ bererti latar belakang pendidikannya sekolah rendah aje… Kalau yang menjawab ‘benar’, orang itu latar belakang pendidikannya pasti sekolah menengah.. dan kalau yang menjawab ‘betul’ itu pastinya orang itu ada sarjana,” jawab orang dewasa itu…

“Jadi.. Anda tadi menjawab ‘betul’, bererti snda seorang sarjana ya! ?” tanya Pelancong lagi..

Orang dewasa ini terus mengangguk sambil menjawab, “ha’ah”

~ 3 Panggilan Dari ALLAH SWT dalam seumur hidup kita.... ~

Baca kisah mengenai 3 panggilan Allah kepada hambaNya ini. Semoga mendapat pengajaran dan manfaat darinya.


Saat itu, Dhuha, hari terakhir aku di Masjid Nabawi untuk menuju Mekah……. ..aku bertanya pada Ibu.
‘Ibu, kataku, ada cerita apa yang menarik dengan Umrah….?’
Maklumlah, ini pertama kali aku ber Umrah.
Dan Ibu, memberikan penerangannya…
Ibu adalah pemilik Maknah Tour Travel dimana saya telah menyertai rombongan Umrah pada bulan July 2007 yang lalu.
Kebetulan umrahku dimulai di Madinah dulu selama 4 hari, baru ke Mekah. Tujuannya adalah mendapatkan saat Malam Jumat di depan Kaabah.


Pada kesempatan itu aku untuk bertanya tentang Umrah kepada ibu.
Ibu berkata…’Hassan, Allah hanya memanggil kita 3 kali saja seumur hidup…’
Keningku berkerut….
‘Sedikit sekali Allah memanggil kita..?’
Ibu tersenyum… ‘Yer, tahu tak apakah 3 panggilan itu…?’
Aku menggelengkan kepala.
‘Panggilan pertama adalah Azan‘, ujar Ibu…
‘Itu adalah panggilan Allah yang pertama. Panggilan ini sangat jelas terdengar di telinga kita, sangat kuat terdengar. Ketika kita solat, sesungguhnya kita menjawab panggilan Allah. Tetapi Allah masih fleksibel, Dia tidak ‘cepat marah’ akan sikap kita.
Kadang kita terlambat, bahkan tidak solat sama sekali kerana malas. Allah tidak marah seketika. Dia masih memberikan rahmatNya, masih memberikan kebahagiaan bagi hambaNya, samaada hambaNya itu menjawab panggilan Azan-Nya atau tidak. Allah hanya akan membalas hambaNya pada hari kebangkitan nanti’.
Saya terpaku…. .mata saya berkaca-kaca. Terbayang saya masih melambat-lambatkan solat kerana meeting lah, mengajar lah, dan lain lain. Astaghfirullah…

Ibu terus berbicara…
‘Hassan, Panggilan yang kedua adalah panggilan Umrah/Haji.
Panggilan ini bersifat halus. Allah memanggil hamba-hambaNya dengan panggilan yang halus dan sifatnya ‘bergiliran’ . Hamba yang satu mendapatkan kesempatan yang berbeza dengan hamba yang lain. Jalan nya bermacam-macam. Yang tidak ada duit tiba-tiba dapat duit dan dapat pergi. Yang kaya raya duit bertimbun-timbun, tapi tak ada kesempatan pula hendak pergi. Ada yang memang merancang dan terkabul. Tapi ada juga yang sebaliknya.
Ketika kita memasang niat Haji / Umrah, berpakaian Ihram dan melafazkan ‘Labaikallahummalabbaik/ Umrotan’, sesungguhnya kita saat itu menjawab panggilan Allah yang ke dua. Saat itu kita merasa bahagia, kerana panggilan Allah sudah kita jawab, meskipun panggilan itu halus sekali. Allah berkata, laksanakan Haji / Umrah bagi yang mampu’.
Mata saya semakin ber
kaca-kaca. Subhanallah. Saya datang menjawab panggilan Allah lebih cepat dari yang saya rancangkan. Alhamdulillah.

Dan panggilan ke-3;, terang ibu lagi, ‘adalah KEMATIAN.
Panggilan ini Allah tidak memberikan sebarang tanda tanda secara langsung, dan kita tidak mampu menjawab dengan lisan dan gerakan. Kita hanya adpat menjawabnya dengan amal soleh. Kerana itu Hassan, manfaatkan waktumu sebaik-baiknya.
Jawablah 3 panggilan Allah dengan TAQWA.
Insya Allah syurga adalah balasan untukmu…’
Ibu mematikan bicara sekadar itu. Aku termanggu…
Mata saya basah di dalam Masjid Nabawi , saya sujud bertaubat pada Allah kerana kelalaian saya dalam menjawab panggilanNya. ….
Kala itu hati saya makin yakin akan kebesaranNya, kasih sayangNya dan dengan semangat menyala-nyala, saya mengenakan baju Ihram dan berniat….
Aku menjawab panggilan UmrahMu, ya Allah, Tuhan Semesta Alam.

Semoga kita dapat sama-sama ambil pengajaran dari kisah ini...

Artikel oleh: Heksanon.

~MUTIARA AL-QUR'AN~ 1 Juz 1 Hari (Juz 18/18 Ramadhan 1431)

Juz 18, 18 Ramadan 1431294. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (iaitu) orang-orang yang khusyuk dalam solatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. (Al-Mu’minuun, 23 : 1-11)

295. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci lah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. (Al-Mu’minuun, 23 : 12-14)

296. Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku. (Al-Mu’minuun, 23 : 52)

297. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. (Al-Mu’minuun, 23 : 61)

298. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi Kami ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. (Al-Mu’minuun, 23 : 62)

299. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan (yang lurus). (Al-Mu’minuun, 23 : 74)

300. Katakanlah: "Kepunyaan siapakah bumi ini, dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui?" Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah." Katakanlah: "Maka apakah kamu tidak ingat?" (Al-Mu’minuun, 23 : 84&85)

301. Dan katakanlah: "Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku." (Al-Mu’minuun, 23 : 97&98)

302. Dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar. (An-Nuur, 24 : 15)

303. Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. (An-Nuur, 24 : 24)

304. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. (An-Nuur, 24 : 27)

305. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (An-Nuur, 24 : 30)

306. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (An-Nuur, 24 : 31)

307. Dan kahwinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkahwin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kahwin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan kurnia-Nya. (An-Nuur, 24 : 32&33)

308. Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, (iaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat (nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (An-Nuur, 24 : 35)

309. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (An-Nuur, 24 : 36&37)

310. Tidakkah kamu tahu bahawasanya Allah: kepada-Nya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. (An-Nuur, 24 : 41)

311. Sesungguhnya jawapan orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan." "Kami mendengar dan kami patuh." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (An-Nuur, 24 : 51)

312. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. (An-Nuur, 24 : 52)

313. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahawa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (An-Nuur, 24 : 55)

Artikel Oleh: Saudara Abu Muaz.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~DOA RAMADHAN~
"Ya Allah, sedarkan aku untuk mencari keberkatan. Terangkan hati ku secerah cahaya dan bimbinglah aku serta anggota ku untuk mengikuti segala ajaran Mu, dengan cahaya Mu wahai penerang hati orang yang bijak."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jumaat, 27 Ogos 2010

~diabetes/penyakit kencing manis~

Penyakit kencing manis juga dikenali sebagai diabetes mellitus. Penyakit ini ialah suatu keadaan yang mana terdapatnya ketiadaan atau kekurangan penghasilan insulin, atau badan bersifat rintang terhadap insulin. Insulin ialah suatu hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Insulin berfungsi untuk meningkatkan penyimpanan karbohidrat, lemak dan protein. Ia bertanggungjawab untuk proses glikogenesis, iaitu penukaran glukosa kepada glikogen dalam hati dan otot. Insulin juga menyebabkan lipogenesis, iaitu pembentukan trigliserida dan lemak. Ia juga menghalang pemecahan lemak dan meningkatkan penghasilan glukosa dalam hati.

Diabetes Primer
Diabetes Sekunder
Simptom / Gejala
Rawatan
Pemakanan
Senaman
Insulin
Tablet anti-diabetes
Hipoglisemia
Komplikasi
Komplikasi Kesan akhir
Pengawalan paras glukosa darah
Pemantauan glukosa darah
Keperluan penjagaan diri pesakit kencing manis
Penjagaan kulit
Penjagaan kaki
Penjagaan mata
Pesakit kencing manis haruslah:-
Penjagaan dental (gigi)

Penyakit kencing manis juga boleh dikelaskan kepada:
Diabetes Primer
Jenis I (IDDM)
Jenis ini dikenali sebagai Diabetes Mellitus Bergantung Insulin kerana insulin yang dihasilkan oleh badan adalah sangat rendah dan tidak mencukupi untuk keperluan badan. Bentuk ini lebih kerap ditemui dalam kanak-kanak dan remaja. Hanya 10% daripada pesakit kencing manis yang berusia lebih daripada enam puluh lima tahun menghidapi penyakit kencing manis jenis ini. Keadaan ini boleh dirawat dengan pengawalan pemakanan dan melalui suntikan insulin.

Jenis II (NIDDM)
Jenis ini juga juga dikenali sebagai Diabetes Mellitus Tak Bergantung Insulin. 90% daripada kes penyakit kencing manis tergolong dalam jenis ini. Dalam Diabetes Jenis II, pankreas menghasilkan insulin yang tidak mencukupi. Ia biasanya berlaku dalam orang yang berusia lebih daripada 40 tahun. Sebilangan besar pesakit (lebih kurang 85%) adalah gemuk. Keadaan ini biasanya bersifat keturunan. Rawatan biasanya terdiri daripada pengawalan pemakanan sahaja atau pengawalan pemakanan dan pengambilan ubat. Sesetengah pesakit juga memerlukan suntikan insulin.
Diabetes Sekunder
Penyakit kencing manis ini disebabkan oleh penyakit pankreas yang lain, peningkatan permintaan terhadap fungsi pankreas yang tidak normal, seperti dalam penyakit kencing manis semasa mengandung, dan yang disebabkan oleh ubat dan toksin. Lebih kurang 20 hingga 25% wanita yang mengalami diabetes gestasi, atau penyakit kencing manis semasa mengandung, akan mengalami penyakit kencing manis apabila usia mereka telah meningkat. Rawatan bagi diabetes gestasi adalah melalui pengawalan pemakanan sahaja atau pengawalan pemakanan dan pengambilan ubat.
Simptom / Gejala
Simptom-simptom yang paling biasa ialah:
 Kerap membuang air kencing
 Sentiasa berasa dahaga
 Selera makan meningkat
 Letih
 Hilang berat badan
 Jangkitan kulit yang kerap, misalnya jangkitan kulat pada kawasan kemaluan
 Luka yang lambat sembuh
 Kadang-kadang penglihatan menjadi kabur
Kebanyakan orang mempunyai satu atau lebih simptom tetapi ada orang yang tidak mempunyai sebarang simptom.
Rawatan
Penyakit kencing manis biasanya ia merupakan suatu penyakit seumur hidup. Tujuan rawatan untuk penyakit kencing manis ialah untuk melegakan simptom dan mengembalikan paras gula darah kepada paras normal dan untuk mencegah komplikasi. Penyakit kencing manis yang dibiarkan tanpa kawalan akan menyebabkan kerosakan buah pinggang, mata, kaki dan kulit. Cara mengawal penyakit kencing manis termasuklah pemakanan, penjagaan berat badan, senaman dan ubat.
Pemakanan
Pengawalan pemakanan adalah penting untuk mengawal diabetes. Pemakanan yang betul bukan setakat mengelakkan makanan dan minuman yang manis sahaja.
 Pesakit kencing manis harus makan 3 kali sehari setiap hari pada masa yang
ditetapkan. Pesakit tidak patut tertinggal masa makan.
 Makanan yang mengandungi kandungan fiber yang tinggi seperti roti jagung, mi,
oat, biskut kraker yang tidak dimaniskan, chickpea, lentil dan sayur-sayuran harus
diambil.
 Makanan yang mengandungi kandungan gula yang tinggi, misalnya gula yang telah
diproses, coklat dan madu harus dielakkan.
 Pengambilan lemak tepu harus dikekalkan pada paras minimum kerana
peningkatan pengambilan lemak akan meningkatkan risiko serangan penyakit
jantung. Elakkan daripada
menggorengmakanan, sebaliknya, pangganglah makanan anda.
 Pengambilan garam dan makanan yang masin harus dikurangkan. Elakkan
makanan seperti kerepek dan kacang tanah.
 Makanan pesakit kencing manis harus dirancang terlebih dahulu. Makanan haruslah
seimbang dan kandungan kalori dalam makanan haruslah tetap. Ini bertujuan untuk
memastikan terdapat beban glukosa yang tetap untuk dikendalikan oleh badan.
 Pengambilan kalori yang terkawal adalah baik untuk mengekalkan berat badan yang
normal.
 Pengambilan alkohol perlu dikekalkan pada paras minimum atau dielakkan kerana
alkohol akan mengubah paras glukosa darah.
Pesakit kencing manis harus mengamalkan pemakanan yang seimbang. Mereka boleh memakan makanan yang dimakan oleh seisi keluarga, tetapi dalam jumlah yang sederhana, dan mengelakkan gula-gula dan makanan manis yang lain. Mereka tidak perlu membeli ‘makanan diabetes’ yang khas kerana makanan ini adalah mahal dan tidak membawa banyak manfaat. Selain itu, terdapat formula nutrisi yang khas untuk pesakit kencing manis yang tidak dapat mematuhi gaya pemakanan yang disyorkan. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk mengingat bahawa pemakanan yang sihat ialah kunci kepada diet seorang pesakit kencing manis.
Senaman
Lebih kurang 50% daripada pesakit kencing manis dengan diabetes jenis II mempunyai berat badan yang terlalu tinggi. Adalah penting untuk mengekalkan berat badan yang ideal dengan senaman yang konsisten. Senaman membolehkan insulin untuk bertindak dengan lebih baik dan mengekalkan badan yang cergas dan pesakit menjadi lebih sihat. Senaman yang ideal bagi pesakit kencing manis harus dirancang selepas berjumpa dengan doktor, supaya komplikasi seperti hipoglisemia (kurang gula darah) dapat dielakkan. Berundinglah dengan doktor yang merawat pesakit itu sebelum memulakan sebarang program senaman.
Insulin
Insulin ialah ubat pilihan bagi diabetes jenis I. Insulin mula dihasilkan untuk rawatan penyakit kencing manis pada tahun 1921. Pada masa itu, bentuk insulin yang ada cuma jenis bovin (daripada lembu) dan porsin (daripada khinzir). Kini, terdapat bentuk sintetik yang serupa dengan insulin yang dihasilkan dalam badan. Insulin ini dihasilkan daripada yis dan bakteria. Insulin hanya diberikan melalui suntikan kerana ia boleh dimusnahkan dalam perut jika diberi melalui mulut. Doktor akan menentukan jenis ubat yang perlu diambil. Sekiranya insulin diberikan, doktor akan merancang program rawatan yang khas untuk setiap pesakit. Pengkelasan insulin adalah berdasarkan:
 Masa mula tindak (ia berkaitan dengan kelajuan serapan insulin ke dalam aliran
darah).
 Kesan puncak. Masa insulin mencapai kesan maksimum.
 Jangka masa tindak. Tempoh masa insulin bertindak.
Tablet anti-diabetes
Tablet ini tidak mengandungi insulin tetapi mengandungi ubat yang merangsang pankreas untuk menghasilkan lebih banyak insulin, atau membantu sel untuk menggunakan insulin yang sedia ada dengan lebih berkesan. Selepas mula mengambil ubat, doktor harus diberitahu sekiranya terdapat sebarang kesan samping seperti serangan paras gula darah rendah, cirit-birit atau ruam. Terdapat beberapa kelas ubat anti-diabetes, iaitu:
 Sulfonilurea – ubat ini merangsang pankreas untuk menghasilkan lebih banyak
insulin. Misalnya chlorpropamide, glibenclamide, glipizide.
 Ubat lain yang merangsang pengeluaran insulin – ubat ini seperti repaglinide
merangsang pankreas untuk menghasilkan insulin tetapi adalah terutamanya
berkesan untuk mencegah paras glukosa yang tinggi selepas makan kerana ubat
ini bertindak dengan cepat dan dimetabolismakan dengan cepat.
 Biguanid – ubat ini mengurangkan penghasilan glukosa dalam hati dan juga
menjadikan tisu lebih sensitif terhadap insulin, contohnya metformin.
 Thiazolidinedion – ubat ini meningkatkan sensitiviti insulin dengan mengaktifkan
gen-gen tertentu yang terlibat dalam pembentukan lemak dan metabolisma
karbohidrat. Misalnya, troglitazone, rosiglitazone
 Perencat alfa-glukosaidase – ubat ini mengurangkan penyerapan glukosa dalam
usus kecil. Misalnya acarbose.
Hipoglisemia
Hipoglisemia atau serangan akibat paras glukosa darah yang rendah boleh berlaku ketika menjalani rawatan penyakit kencing manis. Keadaan ini biasanya berlaku kerana:
 Makan terlalu sedikit.
 Masa makan yang tidak tetap.
 Terlalu banyak insulin atau ubat anti-diabetes
 Tidak mengambil makanan yang mencukupi sebelum bersenam atau senaman yang terlalu
berat.
 Penyakit misalnya cirit-birit
Penyesuaian pada rawatan dibuat adalah amat bergantung kepada gaya hidup pesakit. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan paras glukosa darah daripada jatuh sehingga di bawah paras normal dan mencetuskan serangan hipoglisemia.
Simptom
Simptom hipoglisemia adalah:
 Kurang tumpuan atau pemikiran yang keliru
 Mudah marah
 Pening
 Loya dan lemah
 Berpeluh, pucat dan kulit yang sejuk
 Penglihatan yang kabur
Rawatan ialah pengambilan gula dalam bentuk tablet glukosa, gula-gula atau minuman manis melalui mulut dengan serta-merta. Masa pemulihan biasanya adalah amat cepat. Walau bagaimanapun, sekiranya simptom itu masih ada, pesakit harus dibawa ke hospital dengan cepat untuk rawatan secepat mungkin.
Komplikasi
Semua bentuk diabetes, jika tidak dikawal, boleh mengakibatkan komplikasi yang melibatkan beberapa organ dan bahagian tubuh. Antara komplikasi yang paling teruk adalah komplikasi yang melibatkan buah pinggang, mata dan salur darah. Adakalanya, pengesanan awal adalah sukar kerana sesetengah komplikasi tidak mempunyai simptom yang nyata pada tahap awal.
Komplikasi Kesan akhir
Retinopati Penglihatan yang terjejas dan boleh mengakibatkan mata menjadi buta. Neuropati Kerosakan saraf yang boleh menyebabkan rasa sakit atau kehilangan deria pada tangan dan kaki. Komplikasi mungkin memerlukan amputasi (pemotongan) kaki. Pergerakan salur pencernaan terganggu dan boleh menyebabkan cirit-birit dan/atau sembelit. Nefropati Penyakit buah pinggang yang boleh menyebabkan kegagalan buah pinggang dan kematian awal. Kecederaan salur darah besar Kecederaan ini boleh mengakibatkan serangan jantung, strok atau kekurangan bekalan darah ke anggota bawah. Adalah sangat penting untuk mengawal penyakit kencing manis. Seseorang pesakit kencing manis boleh mengalami lebih daripada satu komplikasi sekiranya penyakitnya tidak dikawal untuk jangka masa yang lama.
Pengawalan paras glukosa darah
Dalam pesakit kencing manis, pemantauan berkala paras glukosa darah adalah penting, kerana ini akan menunjukkan sama ada rawatan adalah mencukupi atau perlu diperbetulkan. Paras glukosa darah selepas berpuasa bagi orang yang tidak menghidapi penyakit kencing manis adalah di antara 4 dan 6.6 mmol glukosa per liter. Walau bagaimanapun, paras sehingga 7.8 mmol/L adalah paras yang boleh diterima. Paras glukosa darah pos-prandial (selepas makan) sehingga 10 mmol/L adalah paras yang boleh diterima. Paras di bawah 4 mmol/L menunjukkan paras glukosa darah yang rendah. Dengan nilai yang begitu rendah, biasanya simptom hipoglisemia hadir pada orang itu. Ujian toleransi glukosa boleh dilakukan setelah mengukur paras glukosa darah selepas berpuasa. Ujian darah dilakukan 2 jam selepas meminum suatu larutan glukosa yang pekat. Dalam orang yang normal, terdapat peningkatan glukosa darah pada mulanya dan paras ini akan kembali menjadi normal dalam masa 2 jam. Dalam pesakit kencing manis, terdapat peningkatan yang tinggi pada mulanya dan paras ini kekal tinggi (11.1 mmol/L atau lebih) selepas 2 jam. Satu ujian lain yang boleh dilakukan ialah pengukuran HBA1c atau ‘ujian hemoglobin terglikosilat’. Ujian ini menunjukkan paras glukosa darah bagi 6 hingga 8 minggu sebelum ujian itu dilakukan. Ia memberikan petunjuk bagi kawalan penyakit kencing manis bagi tempoh masa yang lebih lama berbanding dengan paras glukosa darah yang hanya memberikan petunjuk bagi kawalan penyakit kencing manis pada masa ujian.
Pemantauan glukosa darah
Paras glukosa dalam badan boleh ditentukan melalui ujian air kencing. Walau bagaimanapun, ujian darah memberikan nilai yang lebih tepat. Paras glukosa darah boleh diuji di rumah dengan menggunakan meter glukosa darah yang mudah. Doktor atau ahli farmasi anda boleh dihubungi bagi mendapatkan nasihat mengenai jenis meter dan cara menggunakan meter tersebut. Ujian glukosa darah adalah sangat mudah. Pesakit kencing manis disyorkan untuk menguji darah mereka secara berkala 2-3 kali seminggu atau pada bila-bila masa pesakit mengalami simptom hipoglisemia. Bacaan harus direkodkan dan ditunjukkan kepada doktor semasa lawatan ke klinik yang seterusnya. Sekiranya pada bila-bila masa didapati bahawa bacaan adalah terlalu tinggi atau terlalu rendah, pesakit harus berjumpa dengan doktor yang akan memberikan nasihat mengenai cara-cara untuk mengekalkan paras glukosa darah di dalam had normal dengan membetulkan ubat, diet atau program senaman.
Keperluan penjagaan diri pesakit kencing manis
Pesakit kencing manis perlu mengikuti diet yang dirancang khas dan program senaman serta mengambil ubat yang diberikan mengikut masa. Selain itu, disebabkan pesakit kencing manis mudah mendapat komplikasi tertentu, mereka harus mengambil langkah berjaga-jaga. Tumpuan khas harus diberikan kepada kawasan yang paling bermasalah iaitu kulit, kaki, mata dan gigi.
Penjagaan kulit
Pesakit kencing manis perlu menjaga kulit mereka dengan baik kerana mereka mudah mendapat jangkitan kulit. Mereka haruslah sentiasa menjaga kebersihan kulit. Luka kecil atau calar sahaja pun perlu diberikan tumpuan segera dan dirujuk kepada doktor sekiranya tidak pulih. Langkah-langkah yang perlu diambil adalah:
 Gunakan agen pembersih yang bersifat asid, dengan pH 5.5. Ini memastikan fungsi
perlindungan kulit yang semula jadi dikekalkan.
 Agen pembersih perlulah lembut, kerana agen pembersih yang kuat akan menyebabkan
iritasi kulit.
 Gunakan air suam untuk mencuci.
 Agen pembersih yang beralkali haruslah dielakkan, terutamanya jika kulit adalah gatal atau
terdapat inflamasi.
 Elakkan daripada menggaru kulit kerana kulit yang pecah akan menggalakkan jangkitan.
 Semasa mandi, berikan tumpuan kepada kawasan ketiak, kemaluan dan kelengkang,
lipatan kulit dan kawasan di antara jari kaki.
 Selepas mandi, elakkan kekeringan kulit dan gunakan losen pelembap untuk mengekalkan
kelembapan kulit.
Penjagaan kaki
Pesakit kencing manis harus menjaga kaki mereka dengan baik kerana mereka mungkin tidak merasai sebarang luka atau ulser disebabkan oleh kekurangan deria di kawasan itu.
 Pesakit kencing manis harus membersihkan kaki mereka setiap hari dan mengeringkan
kaki dengan sempurna, khususnya kawasan di antara jari kaki.
 Bagi kekeringan kulit, pesakit kencing manis haruslah membubuhkan sedikit krim
pelembap.
 Kuku jari kaki harus dipotong lurus untuk mengelakkan kecederaan kepada kulit.
 Kasut haruslah selesa dan tidak terlalu ketat. Pesakit kencing manis haruslah memastikan
bahagian dalam kasut bebas daripada sebarang gerigit atau objek kecil sebelum memakai
kasut.
 Kaki haruslah diperiksa setiap hari bagi luka, calar atau ulser.
 Jangan membubuh sebarang agen kimia pada kaki seperti plaster ketuat atau pembuang
kalus (kulit tebal pada kaki)

kerana bahan-bahan ini mengandungi asid yang boleh menyebabkan iritasi kulit yang seterusnya boleh menyebabkan ulser.
Penjagaan mata
Penyakit mata seperti katarak, glaukoma dan kebutaan akibat retinopati adalah lebih kerap berlaku dalam pesakit kencing manis. Terdapat kejadian katarak yang lebih tinggi di kalangan pesakit kencing manis dan perkembangan penyakit adalah lebih cepat. Glaukoma, yang juga biasa berlaku pada pesakit kencing manis, harus didiagnos awal. Rawatan cepat dapat meminimakan kerosakan pada saraf optik dan kehilangan penglihatan. Salah satu daripada penyebab utama kebutaan dalam pesakit kencing manis ialah retinopati. Semakin lama seseorang pesakit menghidapi penyakit kencing manis, dan terutamanya jika tidak dirawat dengan betul atau dikawal, risiko retinopati diabetik meningkat.
Pesakit kencing manis haruslah:-
 Pergi menjalani pemeriksaan kesihatan setiap tahun.
 Memeriksa tekanan darah secara berkala.
 Berjumpa dengan pakar mata sekiranya terdapat sebarang masalah penglihatan.
Penjagaan dental (gigi)
Pesakit kencing manis harus berjumpa dengan doktor gigi sekali setiap enam bulan. Sebarang luka atau lesi dalam mulut termasuklah penyakit gusi harus dikenalpasti dan rawatan harus diberi dengan cepat. Sebaik sahaja seseorang didapati menghidapi penyakit kencing manis, dia seharusnya mengubah gaya hidupnya dan lebih bertanggungjawab terhadap kesihatan dirinya.

~KISAH ORG BODOH VS ORG PANDAI~

~ORANG BODOH & ORANG PANDAI~Orang bodoh = pakai credit card sampai maximum, lepas tu takleh bayar (berlagak macam org banyak duit!)
Orang pandai = pakai credit card tapi orang lain bayarkan (pakai kad klon la tu!)

Orang bodoh = ada motor tapi gi kerja nak naik LRT jugak (kes suka 'bergesel'la ni)
Orang pandai = takde motor, takde kereta, takde LRT tapi ada otak (kes suka numpang kereta or motor kawan tapi tak reti nak hulur duit minyak!)

Orang bodoh = company dah sediakan nescafe, milo, biskut bla bla bla tapi gi minum gak kat cafeteria kena bayar plak tu
Orang pandai = tak minum kat cafeteria tapi company punya nescafe, milo, biskut bla bla bla angkut bawak balik !!!!

Orang bodoh = beli suratkhabar sebab nak tengok nombor ekor je pas tu buang
Orang pandai = orang yg tunggu org bodoh buang pas tu dia kutip... dapat baca semua sekali wo

Orang bodoh = kentut kuat² kat office pas tu bangga ngan baunya
Orang pandai = kentut senyap sunyi (takde bunyi) baunya... boleh buat unta sakit perut! dhab pun koma sekejap! pas tu bermati-matian salahkan member sebelah guess sapa member sebelah tu?...sibodoh yg kentut kuat tula!)

Orang bodoh = ada masalah cerita kat orang pandai
Orang pandai = dengar masalah orang bodoh pastu cerita kat orang bodoh yang lain, pas tu membodohkan orang bodoh tu...jadinya orang bodoh yang pertama tu jadi bodohs (plural)


Orang bodoh = orang yg buang masa baca cerita ni!
Orang pandai = saper yang forward cerita ni... há há há...aku la tu...
jadi yang mana satu pilihan bijak?
pandainyeeeeeeeeeee eeeeeeeee

LEPAS BACA JANGAN MARAH.....NANTI KENA JUAL!!!!

~MUTIARA AL-QUR'AN~ 1 Hari 1 Juz (Juz 17/17 Ramadhan 1431)

Juz 17, 17 Ramadan 1431279. Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tidak memahaminya? (Al-Anbiyaa’, 21 : 10)

280. Sebenarnya Kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang hak itu menghancurkannya, maka dengan serta merta yang batil itu lenyap. (Al-Anbiyaa’, 21 : 18)

281. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kami lah kamu dikembalikan. (Al-Anbiyaa’, 21 : 35)

282. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami. (Al-Anbiyaa’, 21 : 90)

283. Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Al-Anbiyaa’, 21 : 107)

284. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setitis mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan beransur-ansur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (Al-Hajj, 22 : 5)

285. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi; maka jika ia memperoleh kebaikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. (Al-Hajj, 22 : 11)

286. Apakah kamu tidak mengetahui, bahawa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebahagian besar daripada manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa yang dihinakan Allah maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. (Al-Hajj, 22 : 18)

287. Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. (Al-Hajj, 22 : 32)

288. Maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, kerana itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah), (iaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah gementarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah Kami rezekikan kepada mereka. (Al-Hajj, 22 : 34-35)

289. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keredaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. (Al-Hajj, 22 : 37)

290. Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (iaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali kerana mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan mesjid-mesjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama) -Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (iaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (Al-Hajj, 22 : 39-41)

291. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Kerana sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada. (Al-Hajj, 22 : 46)

292. Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan (syariat) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. (Al-Hajj, 22 : 67)

293. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebaikan, supaya kamu mendapat kemenangan. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. (Al-Hajj, 22 : 77&78)

Artikel Oleh: Saudara Abu Muaz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~DOA RAMADHAN~
"Ya Allah, tunjukkan bagi ku amal kebajikan dan penuhilah hajat serta cita-cita ku, wahai Tuhan yang Maha Mengetahui segala keperluan tanpa ungkapan permohonan. Wahai yang Maha Mengetahui segala yang ada dalam hati sekalian makhluk. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad dan keluarga baginda yang suci."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khamis, 26 Ogos 2010

~KENAPA PERLU MANDI~

KAJIAN terbaru berkaitan dengan mandi mendapati ia bukan saja bertujuan untuk membersihkan diri daripada kotoran, tetapi menjauhkan stress serta berperanan penting meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Penyelidikan yang diterbitkan dalam New England Journal of Medicine menunjukkan penderita diabetes yang menghabiskan masa selama setengah jam berendam dalam air suam dapat menurunkan tingkat gula darah sekitar 13 peratus. Kajian di Jepun pula menunjukkan 10 minit berendam dalam air panas dapat memperbaiki kesihatan jantung terutamanya untuk lelaki.

Berikut beberapa manfaat mandi kepada individu yang mengamalkannya.

Mengeluarkan racun:
Mandi air panas sekitar 32 hingga 35 darjah Celsius membuka ruang yang dapat membantu mengeluarkan toksin. Mandi air panas membantu menurunkan tingkat gula darah, menyembuhkan sakit otot dan membantu menjaga usus besar supaya bekerja dengan baik. Waktu yang dianjurkan ialah selama 10 hingga 20 minit.

Mandi air sejuk sangat baik untuk meredakan ketegangan. Ia dapat menyempitkan darah dan meningkatkan tingkat gula darah. Suhu yang dianjurkan ialah sekitar 12 hingga 18 darjah Celsius.

Jangkitan kulit: Penyakit kulit tertentu seperti ruam atau gatal-gatal boleh diatasi dengan menambahkan soda penaik (sodium bicarbonate) ke dalam air mandian. Ia bertindak sebagai antiseptik. Isikan air ke bekas mandian dan tambahkan soda penaik dan aduk sehingga rata. Digalakkan untuk berendam selama 10 hingga 20 minit.

Selesema dan sakit kepala : Merendam kaki dalam air panas membantu menyembuhkan selsema, sakit kepala dan menyegarkan kembali kaki yang lelah. Masukkan air panas secukupnya dalam bekas sehingga menenggelamkan pergelangan kaki kemudian tambahkan beberapa titis minyak seperti lavender, peppermint atau lemon. Selepas basuh dengan air sejuk.Lakukannya selama 10 hingga 20 minit.

Insomnia : Merendamkan kaki dalam air dingin sangat baik kepada anda. Yang mempunyai masalah imsonia atau memiliki masalah tidur. Masukkan kaki sehingga ia merasa dingin. Perubatan ini berguna bagi kaki lelah,pendarahan hidung, selsema dan sembelit.

9- Peribahasa moden yg takkan didengar dalam radio -

9 Peribahasa moden yg takkan didengar dalam radio
1. Seperti anjing jantan dgn anjing betina
Maknernyer: Dua orang yg pantang bertemu...asek nak beromen aje

2. Sepandai-pandai lalat terbang akhirnya ke taik jugak dia hinggap
Maknernyer: Orang kalau dah perokok tu...kalau dia berenti....akhirnya dia gerenti start balik punyer

3. Sepandai-pandai tupai melompat,tak pernah masok ke sukan Olimpik
Maknernyee : Jangan macam bagus....pasal yg macam bagus tu selalunya tak bagus

4. Biar putih tulang jgn putih muker
Maknernyee: Kalau surat beranak dah letak orang Melayu jgn eksen nak jadi Mat Salleh plak... be proud of what you are

5. Kalau tidak ader angin masakan satu LRT boleh bau busuk
Maknernyer: Kentotlah...

6. Seperti kacang luperkan mama
Maknernyer: Orang yg tak sedar diri....tak kenang jasa baik orang yg muler-muler mempopularkan dia.

7. Ader udang di sebalik udang lain
Maknernyer: Jgn sangka yg duduk sorang kat tempat sunyi tu sorang....check betul-betul, mesti ader sorang lagi kat bawah ke....tengah ke...baring ke

8. Biar mati anak jgn mati pucuk
Maknernyer: Kalau dah mati pucuk camner nak dapat anak?

9. Sudah jatuh ditimpa piano
Maknernyer: Nasib malang yg tak agak-agak

P/S: Biar susah, jangan menyusahkan…

~MUTIARA AL-QUR'AN~ 1 Hari 1 Juz (Juz 16/16 Ramadhan 1431)

Juz 16, 16 Ramadhan 1431,


260. Musa berkata: "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah (kali) ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu, sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur padaku". (Al-Kahfi, 18 : 76)

261. Katakanlah: "Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula). (Al-Kahfi, 18 : 109)

262. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. (Al-Kahfi, 18 : 110)

263. Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang buruk) yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. (Maryam, 19 : 59)

264. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepada-Nya. (Maryam, 19 : 65)

265. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. (Maryam, 19 : 76)

266. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang. (Maryam, 19 : 96)

267. Dan dirikanlah solat untuk mengingat Aku. (Thaahaa, 20 : 14)

268. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang Aku merahsiakan (waktunya) agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menyebabkan kamu jadi binasa". (Thaahaa, 20 : 15&16)

269. Berkata Musa: "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku, (Thaahaa, 20 : 25-28)

270. Mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata (mukjizat), yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami; maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. (Thaahaa, 20 : 72)

271. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka Jahanam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup. Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi (mulia), (iaitu) syurga Adn yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih (dari kekafiran dan kemaksiatan). (Thaahaa, 20 : 74-76)

272. Dan demikianlah Kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebahagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar) Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. (Thaahaa, 20 : 113)

273. Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta". (Thaahaa, 20 : 124)

274. Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka (kaum musyrikin) berapa banyaknya Kami membinasakan umat-umat sebelum mereka, padahal mereka berjalan (di bekas-bekas) tempat tinggal umat-umat itu? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. (Thaahaa, 20 : 128)

275. Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. (Thaahaa, 20 : 130)

276. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami cubai mereka dengannya. Dan kurnia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. (Thaahaa, 20 : 131)

277. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kami lah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa. (Thaahaa, 20 : 132)

278. Katakanlah: "Masing-masing (kita) menanti, maka nantikanlah oleh kamu sekalian! Maka kamu kelak akan mengetahui, siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapat petunjuk". (Thaahaa, 20 : 135)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~DOA RAMADHAN~
"Ya Allah, berilah kemampuan kepada ku untuk menjalani kehidupan seperti mana kehidupan orang baik. Jauhkan bagi ku kehidupan orang yang melakukan kejahatan. Lindungilah aku dengan rahmat Mu hingga ke alam akhirat, demi ketuhanan Mu wahai Tuhan sekalian alam."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------